Piehingin koulun puolesta

Arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja sekä esittelevät virkamiehet.

Me, Piehingin koulun vanhempainyhdistys ja kyläyhdistys, vaadimme Piehingin koulun rakentamista ensi vuonna investointiohjelman mukaisesti.

Piehingin koulun valmistumisen jälkeen olisi Haapajoen koulun vanhan puolen peruskorjauksen aloittaminen huomattavasti helpompaa, koska remontin ajaksi voitaisiin osa haapajokisista oppilaista sijoittaa Piehinkiin. Sen sijaan, jos Haapajoen koulun vanha puoli peruskorjattaisiin ennen Piehingin koulun rakentamista, jouduttaisiin piehinkiläisiä ja haapajokisia oppilaita kuljettamaan Kummattiin ja Saloisiin. Varsinkaan pienten oppilaiden kohdalla jatkuva oppimisympäristön muuttuminen ja koulupäivän piteneminen koulukyyditysten vuoksi ei ole kannatettava asia. Esimerkiksi jos Haapajoen koulun Alatien toimipisteen oppilaat jostakin syystä siirretään parakkiin joulun jälkeen, niin pienille ekaluokkalaisille se merkitsisi jo kolmatta uutta oppimisympäristöä.

Mielestämme molemmat kylät, sekä Haapajoki että Piehinki, tarvitsevat omat toimivat, terveelliset ja monipuoliset koulutilat, sillä lähivuosien oppilasennusteiden mukaan Piehingin ja Haapajoen koulujen oppilasmäärä nousee eskarilaiset mukaan otettaessa jopa yli kahteensataan. Määrä on kaksinkertainen Jokelan ja Olkijoen koulujen yhteenlaskettuun oppilasmäärän verrattuna ja lähentelee jopa Keskuskoulun tai Antinkankaan koulun tasoa.
Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että Haapajoen koulun tilat eivät edes jo tehdyn laajennuksen ja vuodelle 2013 suunnitellun vanhan puolen peruskorjauksen jälkeenkään riittäisi luokka-asteille 0-6, vaan oppilaita tultaisiin todennäköisesti kuljettamaan Saloisiin ja tarvittaessa myös muihin kouluihin.

Lapsuus on lyhyt aika ja sen vuoksi me toivomme, että Raahen kaupungin päättäjät tekevät lasten edun mukaisen päätöksen ja varmistavat, että Piehingin nykyiset ja tulevat lapset saavat oman turvallisen ja terveellisen lähikoulun mahdollisimman pian. Lähikoulu on lapselle se paras koulu ja emme tule missään nimessä hyväksymään lastemme kuljettamista tai "vyöryttämistä" suurin yksiköihin kuten Kummattiin tai Saloisiin. Elinvoimainen, lapsirikas ja yritystoiminnallisestikin merkittävä Raahen Piehinki ansaitsee osansa vero euroista, joita myös me kyläläiset maksamme.

Lastemme, heidän vanhempiensa ja kaikkien kyläläisten puolesta

Piehingin Kyläyhdistys ry
Piehingin koulun vanhempainyhdistys ry