Piehingin kyläyhdistyksen toimikunnan kokous/kyläkokous 14.9.2011

 

Puheenjohtajana toimi kylätoimikunnan pj. Markku Siuvatti.

 

Tuulivoimala asiat:

 

 Kyläyhdistyksen kokouksessa todettiin tuulivoimala hankkeiden olevan myönteinen asia, varsinkaan merelle sijoittamisesta ei ollut kenelläkään huomauttamista.

 

 Mantereelle sijoittamisessa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin:

 

-          ei liian lähelle asutusta, minimissään 2km olisi sopiva etäisyys.

-          Kyläkaava ja tuulivoimakaava täytyy tehdä yhteistyönä asukkaita kuunnellen samaan aikaan.

-          Pöyryn järjestämään tilaisuuteen ei ollut kutsuttu kaupungin kaavoituksesta vastaavia.

-          kyläläiset olivat tyytymättömiä asian valmisteluun ja informaatioon.

-          Pöyryn suorittama kysely ei ollut tarpeeksi kattava, vain kahdelle kokouksen osanottajalle oli tullut kysely.

-          voimaloille tehtävien teiden sijoittelu ja korvauskysymykset arveluttivat, sillä niistä ei ole mitään tietoa. Samoin ilmakaapelien linjaukset mietityttivät.

 

 Piehinginkoulun tilanteesta keskusteltiin vilkkaasti ja siitä laatii kaupungille muistion Taina Siuvatti.  Ihmeteltiin syvästi koulun tilannetta ja siinä tapahtuneita vastakkain asettelua Haapajoen koulun kanssa ja muitakin ihmetystä herättäviä käänteitä. Mm. liikuntasalin käyttökielto puhututti osanottajia. Piehingin koulun tilannetta oli sovittu aiemmin käsitellä syyskuun valtuuston kokouksessa, mutta se on ”unohtunut”, koska valtuusto kokoontui seminaari tyyppisesti, eikä varsinaista valtuuston kokousta ole ennen 31.10.2011.

 

 Jätteen keräys/lajittelu paikan päättäminen Piehingissä on kaupungin asia. Piehingin kioskin läheisyys nostettiin esiin yhtenä vaihtoehtona. Kioskia pitävien mielestä paikka olisi erittäin sopiva. Paikan vuokralaisen kantaa ei ole selvitetty. Vuokraajana on sen sijaan Raahen kaupunki.

 

 ”Työväentalon” tontti vaikuttaa ko. tarkoitukseen liian vaaralliselta liikenne yhteyden kannalta. Tieliittymä on vilkasliikenteisen tien mutkassa, jossa on jo ilmennyt vaaratilanteitakin.

 

  Vanhempainyhdistys järjestää Kyläyhdistyksen kanssa Lännenrannan Bomballa ”Puukiipeily” tapahtuman keskiviikkona 21.9.2011, klo 18. alkaen. Tapahtumassa järjestetään monenmoista puuhaa ja kilpailua lapsille ja aikuisille.  Kyläläisille tarjotaan makkaraa ja muurinpohjalettuja yms.

  Tapahtumaan on myös tulossa Yle TV:n Pohjois-Suomen uutistoimitus.


Irma tähjänjoki on ollut Digitaan yhteydessä viikottain, MTV:n näkyvyysongelmien takia. Siihen liittyen Haapaveden asemalla oli tarkastuksia 13.9.2011. Kiitokset Irmalle!

   Sihteeri: Olavi Alatalo